موسسه
فرهنگ آرامش آنیل

با ما تماس بگیرید

 شخصیت حقوقی با شماره ثبت 54239 با ارائه خدمات پزشکی ، پرستاری،نگهداری از سالمندان ،کودکان و بیماران ،نظافت منازل ادارات و بیمارستان ها و تمامی مراکز بهداشتی درمانی به صورت خضوری ، تلفنی ،آنلاین از طریق اینترنت و اپلیکیشن به صورت غیر شبکه ای ،همکاری ذر اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی با مراکز ذیربط ، فراهم نمودن زمینه دسترسی افراد به خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت متمرکز در یک مکان ، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه ، ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در کلیه بخش های بهداشتی و درمانی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

  • اعزام پزشک ، پرستار ، بهیار ، کمک بهیار
  • تامیندارو ، کالا و تجهیزات پزشکی
  • مراقبمعمولی ،کودک یار ، مادریار ، روانشناس
  • خدمات نظافتمنازل ادارات ، مراکر درمان و بهداشت ، بیمارستان ها و...
12+
سال تجربه
12+سال تجربه
باور نکردنی است!
ما بیش از ۴۲۸۰ خانه را به مقصد دیگری منتقل کرده ایم
25kخانواده خوشحال
باور نکردنی است!
ما بیش از ۴۲۸۰ خانه را به مقصد دیگری منتقل کرده ایم
69+جایزه دریافتی
باور نکردنی است!
ما بیش از ۴۲۸۰ خانه را به مقصد دیگری منتقل کرده ایم
5000+پرستار حرفه ای
باور نکردنی است!
ما بیش از ۴۲۸۰ خانه را به مقصد دیگری منتقل کرده ایم
ورزش در همه سنین حتی در پیری مورد نیاز بدن است
چرا
انتخاب ما؟

فراهم نمودن زمینه دسترسی افراد به خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت متمرکز در یک مکان ، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه ، ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در کلیه بخش های بهداشتی و درمانی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

92%

مراقبت در منزل

96%

مراقبت های بهداشتی

91%

مراقبت های مسکونی

97%

مراقبت شدید

پزشکان باتجربه در هر تخصصی

پزشکان موسسه آنیل تقریباً هر تخصص و فوق تخصصی را پوشش می دهند.

بیماری های سالمندان
ورزش در همه سنین حتی در پیری مورد نیاز بدن است

ما چیزی را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم

هر آنچه برای حمایت از شما در مراقبت از خانواده نیاز دارید ،

ما امروز می توانیم به شما کمک کنیم.