چرا پرستار باید از الگوهای دقیق برای نگهداری از سالمندان استفاده کند؟؟؟؟؟

تاثیر الگو ها یر سالمندان

هر پرستاری می داند زمانی که سالمند درخواستی برای اجرای کاری از پرستار خود دارد باید بی وقفه انجام دهد، یعنی در واقع این کار پرستار که یک الگوی مشخص انجام می شود.

هر چند که این الگوهای کاری یک نظم واحد دارند و آن هم حسن انجام کار است.

ذهن انسان در برابر الگو ها بسیار واکنش پذیر است به طوری که اگر الگوها یا عادت های فردی کسی به هم بریزد موجب عصبانبت یا پرخاشگری میشود این امر در سالمندان شدت بیشتری دارد

.تجربه ،دقت و صبوری سه عاملی هستند که هر خانواده ای نیاز دارد تا پرستار آنها را انجام دهد و بتواند کار مورد نظر خانواده را بدون کوچکترین اشتباه انجام دهد.اگر پرستاری در ایجاد یک الگوی روتین خود دچار مشکل با سالمند یا بیمار شود باید سریعاً الگوی خودش را تغییر دهد.

هر سالمند با سالمند دیگری فرق می کند و اگر پرستار این مورد را بی اهمیت جلوه دهد دچار مشکل میشود پس باید دقیق شرایط سالمند و محیط که سالمندان در آن قرار دارد یک الگوی واحد و منظم ایجاد کند که سالمند و پرستار باهم به تفاهم رفتاری و گفتاری برسند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *